KDO JSME?

Moderní oční ordinace v samém centru Olomouce. Do naší ordinace se můžete objednat sami na uvedeném telefonním čísle, online, nebo na základě doporučení vašeho lékaře. Základní vyšetření jsou plně hrazena ze zdravotního pojištění.

ORDINAČNÍ DOBA

MUDr. Karla Pazderová, odborná oční lékařka

PO 8:00—12:00 13:00—17:00

ÚT 8:00—12:00 12:30—14:45

ST 8:00—12:00 12:30—14:45

ČT 8:00—12:00 12:30—14:00

8:00—12:00

V uvedené časy ošetřujeme pouze objednané pacienty, akutní případy ošetřujeme denně mezi 8:00 – 9:00

MUDr. Adam Kopecký, Ph.D., FEBO, odborný oční lékař

ČT 16:30—20:00

Pouze pro objednané pacienty. Poradna pro okuloplastickou chirurgii.

MUDr. Simona Jakubíčková, FEBO, odborná oční lékařka

ST 16:00 - 20:00

Pouze pro objednané pacienty.

ZÁKLADNÍ SLUŽBY ORDINACE:

 • Základní i komplexní oftalmologické vyšetření
 • Vyšetření očního pozadí
 • Předpis brýlové korekce, měření refrakce (dioptrické vady)
 • Screening zeleného zákalu
 • Měření nitrooční tlaku
 • Vyšetření v arteficiální mydriase („v rozkapání“)
 • Vyšetření pro potřeby zaměstnavatele
 • Preventivní oční prohlídky, vč. vyšetření pro potřeby diabetologa
 • Vyšetření pro potřeby řidičského oprávnění
 • Vyšetření zorného pole pomocí počítačové perimetrie
 • Fotodokumentace předního i zadního segmentu oka
 • Konzultace v problematice oční plastické a rekonstrukční chirurgie – zjistit více o speciálních službách

NAŠI LÉKAŘI

MUDr. KARLA PAZDEROVÁ

Oční lékařka

Zkušená atestovaná oční lékařka. Svoji profesní kariéru zahájila na oční klinice FN Olomouc, od roku 1994 se zaměřuje na ambulantní oftalmologii, které se věnuje doposud. Je držitelkou diplomu celoživotního vzdělávání. Pravidelně se účastní odborných kurzů a vzdělávacích akcí.

MUDr. ADAM KOPECKÝ, Ph.D., FEBOS-OPL

Oční lékař

Pracuje jako zástupce přednosty oční kliniky pro výukovou a vědeckou činnost ve FN Ostrava. Jeho hlavním zaměřením je okuloplastická chirurgie (víčka, estetická chirurgie, očnice, slzné cesty), které věnuje celou svoji klinickou praxi. Ve FN Ostrava provádí plánovanou i akutní okuloplastickou a rohovkovou chirurgii, dětskou okuloplastickou chirurgii, participuje na multioborových operacích a je součástí orbitálního týmu.

Člen ESOPR – Evropské společnosti oční plastické a rekonstrukční chirurgie – je prvním plně v České republice působícím lékařem, který se stal členem této odborné společnosti. První lékař v ČR a na Slovensku, který úspěšně složil evropskou atestační zkoušku z okuloplastické chirurgie (FEBOS-OPL).  Absolvoval opakovaně odborné stáže v univerzitní nemocnici v Kolíně nad Rýnem, v univerzitní nemocnici ve Vídni, a v univerzitní nemocnici v Kanadském Kingstonu. Dále krátkodobé stáže v Německu a Velké Británii, pravidelná účast na výběrových kurzech. Dlouhodobě spolupracuje s oční klinikou v Kolíně nad Rýnem, kde se externě podílí na vědecko-výzkumné činnosti. Publikuje o okuloplastické chirurgii v zahraničních časopisech a přednáší na národních i mezinárodních odborných kongresech.

 

V Olomoucké oční ambulanci Oční praxe MUDr. Jitka Kopecká s.r.o. nabízí MUDr. Kopecký konzultace v problematice oční plastické chirurgie v plném rozsahu (estetická chirurgie, víčka, periokulární krajina, slzné cesty, očnice), s výjimku akutních stavů. Estetické operace a rekonstrukční operace jsou prováděny na moderním zákrokovém sálku v Olomouci, složité výkony a operace dětí provádí MUDr. Kopecký ve FN Ostrava.

MUDr. SIMONA JAKUBÍČKOVÁ, FEBO

Oční lékařka

Po ukončení studia na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v roku 2016 byla přijata do absolventského programu a nastoupila na Oční kliniku Fakultní nemocnice Olomouc kde pracuje dodnes. V roce 2021 úspěšně absolvovala atestační zkoušku a v květnu 2022 složila mezinárodní evropskou zkoušku z oftalmologie a obdržela titul FEBO. Ve FN Olomouc je členkou sítnicového týmu a ve své poradně se zaměřuje na onemocnění makulární krajiny, diabetické postižení sítnice, ale i intravitreální aplikaci biologické léčby. V naší ambulanci se kromě problematiky sítnice věnuje i všeobecné oftalmologii u dospělých pacientů.

NEJČASTĚJŠÍ DŮVODY NÁVŠTĚVY OČNÍHO LÉKAŘE

 • Refrakční vady jako jsou krátkozrakost (myopie), dalekozrakost (hypermetropie) či astigmatismu (nepravidelné zakřivení vyžadující korekci cylindrickými skly)
 • Šedý zákal (katarakta) – zkalení čočky
 • Glaukom (zelený zákal)
 • VPMD (Věkem podmíněná makulární degenrace)
 • Diabetická retinopatie
 • Chybné postavení dolního víčka
 • Chybné postavení horního víčka
 • Ptóza, dermatochalasa
 • Maligní i benigní léze víčka a periokulární krajiny
 • Pterygium

SPECIÁLNÍ SLUŽBY OČNÍ AMBULANCE MUDr. KOPECKÉHO

 • Estetická a rekonstrukční okuloplastická chirugie
 • Poradna pro chybná postavení víček, včetně ptózy, ektropia, entropia, stavů po předchozích operacích
 • Poradna pro nádorové léze víček, spojivky a periokulární krajiny
 • Konzultace chybných postavení víček a periokulární krajiny jako následcích traumatu
 • Poradna pro chybná postavení víček u dětí, včetně ptózy (případná operační terapie pouze ve FN Ostrava)
 • Poradna pro problematiku slzných cest dospělých i dětí
 • Poradna pro neakutní problematiku onemocnění očnice dospělých
 • Konzultace pacientů se stavy po enukleaci či evisceraci očního bulbu, úprava víček při esteticky nevyhovujícím usazení protézky, objemové operace očnice
 • Chybné postavení a chybný růst řas (trichiasa, distichiasa)